VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Liên kết website

du hoc singapore


Cần sửa đổi Nghị quyết 01/2010 của HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định tại điều 248 và điều 249 BLHS

Qua thực tiễn áp dụng Thông tư 01/2010 ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao để giải quyết các vụ án Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc quy định tại Điều 248 và 249 Bộ luật hình sự thấy rằng có điểm hướng dẫn không hợp lý như sau:

      Tại Điều 2. Về một số quy định tại Điều 249 của BLHS.

      1. Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc thuộc một trong các trường hợp sau đây là “ quy mô lớn”.

      a) Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trong cùng một lúc cho từ 10 người đánh bạc trở lên hoặc cho từ hai chiếu bạc trở lên mà số tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc có giá trị 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng.

      b)...

      c) Tổng số tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trong cùng một lần có giá trị từ 20.000.000 đồng trở lên.

      2. Người tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc thuộc trường hợp chưa đến mức hướng dẫn tại các điểm a,b và c khoản 1 Điều này, nếu tổng số tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc có giá trị từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng thì tuy họ không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc nhưng họ phải chịu trách nhiệm hình sự về đồng phạm tội đánh bạc.

      Như vậy, giữa điểm a và điểm c khoản 1 đã có sự mâu thuẫn và không hợp lý ở vấn đề định lượng tiền đánh bạc. Điểm a quy định ngoài điều kiện từ 10 người đánh bạc trở lên hoặc hai chiếu bạc trở lên thì số tiền dùng đánh bạc phải từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng thì hành vi của người tổ chức mới được coi là “quy mô lớn” cấu thành tội Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc. Tuy nhiên tại điểm c khoản 1 lại chỉ cần thoả mãn điều kiện số tiền dùng đánh bạc từ trên 20 triệu đã được coi là “quy mô lớn” cấu thành tội Tổ chức đánh hoặc gá bạc. Rõ ràng đã có sự mâu thuẫn vì số tiền dùng đánh bạc tại điểm c còn nhỏ hơn mức tối đa quy định tại điểm a. Đồng thời, so sánh giữa điểm c khoản 1 và khoản 2 cũng có sự mâu thuẫn về việc xử lý người có hành vi tổ chức theo điều luật nào.  

      Ví dụ: Trong vụ án có số lượng tiền dùng đánh bạc từ trên 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng thì theo điểm c khoản 1, người có hành vi tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc bị xử lý theo Điều 249 vì được coi là “quy mô lớn” bất kể là có bao nhiêu chiếu bạc hoặc bao nhiêu người tham gia. Tuy nhiên theo khoản 2 thì lại chỉ đồng phạm theo Điều 248.

      Vì vậy, để Điều luật hướng dẫn không bị mâu thuẫn cần sửa điểm c khoản 1 như sau:

      c) Tổng số tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trong cùng một lần có giá trị từ 50.000.000 đồng trở lên”.

Vũ Văn Quang – VKSND huyện An Dương.

Quay lại

Hải PhòngRalated websites : shop thời trangtin tức thời trangcông ty bảo vệvietnam visaao so mi nugame thời tranggame ban sunggame đua xegame nấu ăntui xacháo khoác nữ, choi game , game hanh dongMagento ThemesMagento Templates