VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Liên kết website

du hoc singapore


Những vướng mắc, bất cập sau 3 năm thi hành Luật Thi hành án dân sự năm 2008

     Sau 3 năm tổ chức thi hành Luật thi hành án dân sự năm 2008 Công tác thi hành án dân sự đã có chuyển biến tích cực, nhưng cũng đã bộc lộ những vướng mắc , bất cập cần phải sửa đổi bổ sung cho phù hợp

    1. Tính khả thi của một số quy định trong Luật thi hành án dân sự 2008.

     1.1 Người được thi hành án tự xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án. Đây là quyền quan trọng của người được thi hành án, song thực tiễn cho thấy nhiều trường hợp Chấp hành viên phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật khác, tiến hành tổ chức xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, còn gặp khó khăn, thì người được thi hành án nhiều khi không thể tự xác minh được. Vì vậy không nên quy định người được thi hành án phải chứng minh là áp dụng các biện pháp cần thiết mà không thể tự xác minh được điều kiện thi hành án của người phải thi hành án thì có thể yêu cấu Chấp hành viên xác minh. Mà nên quy định: “ Chấp hành viên tổ chức xác minh khi có yêu cầu của người được thi hành án.”

     1.2 Quản lý, bảo quản tài sản là vật sau kê biên.

    Theo quy định sau khi kê biên tài sản là vật Chấp hành viên giao tài sản đó cho chủ sở hữu hoặc người đang quản lý sử dụng bảo quản trông coi hoặc thuê cá nhân, tổ chức coi giữ. Trong thực tiễn có trường hợp các đối tương quy định trên không nhận việc quản lý coi gữ tài sản đã bị kê biên, gây khó cho Chấp hành viên.

     1.3 Miễn, giảm  khoản thu nộp ngân sách.

     Với quy định người phải thi hành án, phải “ đã thi hành được ít nhất bằng 1/20 khoản phải thi hành, nhưng giá trị không được thấp hơn mức án phí không có giá ngạch ” là điều kiện bắt buộc để xét miễn, giảm. Thực tế cho thấy, sẽ rất khó khăn trong công tác xét miễn, giảm đối với những trường hợp thi hành các khoản thu nộp ngân sách nhà nước trên 5.000.000 đồng mà người phải thi hành hoàn toàn không có điều kiện để nộp. Số lượng những việc này là rất lớn, tồn đọng mãi tại Cơ quan Thi hành án.

    2. Hệ thống các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thi hành án dân sự thiếu tính kế thừa, tính có căn cứ, tính chính xác 

    2.1 Tính kế thừa: Thông tư Liên tịch số 14/2010/TTLT/BTP-VKSNDTC- TANDTC ngày 26 thàng 7 năm 2010 của Bộ Tư pháp - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao-Tòa án nhân dân tối cao có hiệu lực từ ngày 15/9/2010 thay thế Thông tư Liên tịch số: 12/2001/TTLT/BTP-VKSNDTC ngày 26 tháng 02 năm 2001 của Bộ Tư pháp - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Như vậy Thông tư Liên tịch số: 12/2001/TTLT/BTP-VKSNDTC hết hiệu lực, nhưng Thông tư Liên tịch số 14/2010/TTLT/BTP-VKSNDTC- TANDTC lại không quy định cụ thể về việc, việc chưa có điều kiện như hướng dẫn của Thông tư Liên tịch số 12. Thực tế tại địa phương, những nội dung hướng dẫn về việc chưa có điều kiện theo quy định tại Mục 2 Phần I Thông tư Liên tịch số: 12/2001/TTLT/BTP-VKSNDTC vẫn được vận dụng.

     2.2  Tính có căn cứ: Thông tư 22/2011/TT-BTP Ngày 02 tháng 12 năm 2011  của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về thi hành án dân sự. Về hoạt động thu chi tiền thi hành án,Thông tư số 22/2011/TT-BTP quy định đối với các khoản tiền tồn đọng Cơ quan Thi hành án gửi vào ngân hàng theo loại tiền gửi tiết kiệm kì hạn 01 tháng (Đến hạn Cơ quan Thi hành án không phải rút số tiền đó) cho đến khi đương sự đến nhận tiền. Đối với số tiền nhỏ không đủ để mở sổ tiết kiệm  thì  Cơ quan Thi hành án phải mở tài khoản tại ngân hàng để gửi số tiền đó. Dẫu biết rằng làm như vậy là có lợi cho đương sự, nhưng hướng dẫn như trên lại không đúng với quy định của Khoản 2 Điều 126 Luật thi hành án dân sự 2008, “Hết thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được thông báo mà đương sự không đến nhận tiền thì Chấp hành viên gửi số tiền đó theo hình thức tiết kiệm không kỳ hạn và thông báo cho đương sự.”

    2.3 Tính chính xác: Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự. Tại Khoản 2 Điều 31 Nghị định số 58/2009/NĐ-CP hướng dẫn về Chi phí cưỡng chế thi hành án được quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 37 Luật thi hành án dân sự năm 2008. Đối chiếu với Luật thi hành án dân sự, Điều 37 không quy định việc Chi phí cưỡng chế thi hành án.

     3. Bảo đảm sự an toàn đối với cán bộ làm công tác thi hành án dân sự

     Cán bộ làm công tác thi hành án dân sự, hiện nay đang phải chịu áp lực rất lớn  từ khối lượng công việc( 300v/ CHV) đến ý thức đối phó của các bên đương sự, cần phải có chính sách đãi ngộ, có các quy định xác định rõ trách nhiệm bảo vệ cán bộ thi hành án trong  khi thi hành công vụ. 

   4. Sự phối hợp của các cơ quan hữu quan ở địa phương

    Mặc dù sau khi Luật thi hành án dân sự năm 2008 có hiệu lực đã có Thông tư Liên tịch số 14/2010/TTLT/BTP-VKSNDTC- TANDTC ngày 26 thàng 7 năm 2010 của Bộ Tư pháp - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao-Tòa án nhân dân tối cao về phối hợp trong công tác tổ chức thi hành án dân sự; Thông tư Liên tịch số 14/2011/TTLT/BTP- BCA-VKSNDTC- TANDTC ngày 11 thàng 7 năm 2011 của Bộ Tư pháp - Bộ Công an - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao Hướng dẫn hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự. Song chính quyền các cấp ít quan tâm đến lĩnh vực này.Thực tế cho thấy hiệu quả của hoạt động thi hành án phụ thuộc nhiều vào sự phối hợp của các cơ quan chính quyền cơ sở. Nhưng không phải lúc nào cũng nhận được sự phối hợp tạo điều kiện trong hoạt động thi hành án như việc tống đạt các quyết định, việc xác minh điều kiện thi hành án, cưỡng chế, định giá tài sản, việc xem xét trả lời những kiến nghị của cơ quan Thi hành án. Trong khi pháp luật chưa có những quy định cụ thể, ràng buộc trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong trường hợp không thực hiện đúng và kịp thời những yêu cầu của Chấp hành viên và cơ quan Thi hành án.

     Một số nội dung nêu trên, không chỉ là vướng mắc, bất cập trong hoạt động thi hành án dân sự, nó cũng là khó khăn trong công tác Kiểm sát thi hành án./.

Phạm Quang Dũng - Trưởng Phòng 10 VKSND thành phố

Quay lại

Hải PhòngRalated websites : shop thời trangtin tức thời trangcông ty bảo vệvietnam visaao so mi nugame thời tranggame ban sunggame đua xegame nấu ăntui xacháo khoác nữ, choi game , game hanh dongMagento ThemesMagento Templates