Các đơn vị VKSND hai cấp triển khai kiểm sát trực tiếp công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù Qúy I/2023

Dương Kinh

          Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023, ngày 22 tháng 02 năm 2023 Viện kiểm sát nhân dân quận Dương Kinh tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an quận Dương Kinh quý I năm 2023.

          Sau khi đồng chí Trần Đức Dương – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận Dương Kinh (Trưởng đoàn) thông qua Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát, đồng chí Ngô Minh Thái – Phó Trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an quận đã báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ từ ngày 16/11/2022 đến ngày 15/02/2023. Đoàn công tác đã tiến hành trực tiếp kiểm tra sổ sách, hồ sơ tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù, tài liệu có trong hồ sơ, làm việc với cán bộ liên quan đến công tác. Bên cạnh đó thành viên Đoàn đã gặp hỏi trực tiếp những người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân chấp hành án tại nhà Tạm giữ về tình hình giam giữ cũng như các chế độ.

 

 

Toàn cảnh cuộc kiểm sát

          Nhìn chung, Nhà tạm giữ Công an quận Dương Kinh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định như: Các trình tự, thủ tục hồ sơ tạm giữ, tạm giam; thời hạn tạm giữ, tạm giam trong các giai đoạn tố tụng được thực hiện đảm bảo đầy đủ và không để xảy ra trường hợp quá hạn; Việc bố trí, phân loại người bị tạm giữ tạm giam được thực hiện đúng theo quy định; Việc tuần tra, canh gác; kiểm tra người, đồ vật, tư trang người bị tạm giữ, người bị tạm giam khi ra, vào buồng giam giữ theo quy tại Thông tư số 22/2016/TT-BCA ngày 16/6/2016 và Thông tư số 27/2016/TT-BCA ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Nhà tạm giữ đã phân công cán bộ chiến sỹ, lực lượng bảo vệ canh giữ Nhà tạm giữ 24/24 giờ, có trang bị hệ thống Camera an ninh theo dõi; không có trường hợp nào người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân vi phạm Nội quy cơ sở giam giữ phải xử lý kỷ luật,…Tuy nhiên, cũng tồn tại một số hạn chế nhất định như: Nhà tạm giữ chưa lắp đặt hệ thống truyền thanh theo quy định tại Điều 31 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam; Phòng thăm gặp của Nhà tạm giữ Công an quận Dương Kinh chưa có hòm thư góp ý vi phạm khoản 2 Điều 7 Thông tư số 34/2017/TT-BCA ngày 19/9/2017 của Bộ công an; Nhà tạm giữ chưa lắp máy điện thoại cố định để tổ chức cho phạm nhân liên lạc với thân nhân theo quy định tại Điều 54 Luật Thi hành án hình sự và Điều 12 Thông tư số 14/2020/TT-BCA ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Bộ công an.

          Đại diện đoàn Kiểm sát, đồng chí Trần Đức Dương thông qua dự thảo kết luận trực tiếp Kiểm sát, lãnh đạo Nhà tạm giữ đã nghêm túc tiếp thu kết quả Kiểm sát của đoàn và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quản lý giam, giữ, thi hành án phạt tù trong thời gian tới.

Kiến Thụy

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023, sáng ngày 23/02/2023, Đoàn kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân huyện Kiến Thụy do đồng chí Đào Quang Hợp - Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ tại Nhà tạm giữ - Công an huyện Kiến Thụy. Thời điểm kiểm sát từ ngày 16/11/2022 đến ngày 15/02/2023. Cùng tham gia đoàn kiểm sát còn có sự góp mặt của đại diện Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Kiến Thụy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kiến Thụy.

 

Đoàn kiểm sát trực tiếp làm việc tại Nhà tạm giữ - Công an huyện Kiến Thụy

Tại buổi kiểm sát, đồng chí Nguyễn Quốc Uy - Thủ trưởng Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam - Công an huyện Kiến Thụy đã báo cáo kết quả tình hình chấp hành pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ trong Quý I năm 2023. Trên cơ sở báo cáo của Lãnh đạo Nhà tạm giữ, Đoàn kiểm sát đã trực tiếp kiểm tra hồ sơ, sổ sách, trực tiếp kiểm tra các buồng tạm giữ, tạm giam và gặp hỏi người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân.

Qua công tác kiểm sát nhận thấy: Hệ thống sổ sách ghi chép, theo dõi các đối tượng tạm giữ, hồ sơ người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân được thực hiện đầy đủ theo quy định. Các chế độ ăn, mặc, sinh hoạt đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân về cơ bản đảm bảo đúng quy định. Nhà tạm giữ không để xảy ra các trường hợp xâm phạm sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tính mạng đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân. Không để xảy ra các trường hợp trốn khỏi Nhà tạm giữ, không có các trường hợp vi phạm nội quy, không có các trường hợp phạm tội mới trong Nhà tạm giữ. Nhà tạm giữ đã phân công cán bộ chiến sỹ, lực lượng bảo vệ canh giữ Nhà tạm giữ 24/24 giờ, có trang bị hệ thống camera an ninh theo dõi, xây dựng kế hoạch kiểm tra lục soát khu vực giam giữ đầy đủ, đúng quy định...

 

Đoàn kiểm sát trực tiếp kiểm tra khu vực giam giữ và gặp hỏi

người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân.

Tuy nhiên, bên cạnh đó Đoàn kiểm sát còn chỉ ra một số tồn tại trong công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù như: Nhà tạm giữ vẫn chưa được bổ sung buồng kỷ luật; Chưa được bổ sung cán bộ quản giáo nữ; Chưa có cán bộ y tế và một số vi phạm khác… Đây là những nội dung đã được Viện kiểm sát nhân dân huyện Kiến Thụy phát hiện và kiến nghị trước đó nhưng do hạn chế về nguồn kinh phí nên chưa được cấp có thẩm quyền giải quyết.

Sau khi hoàn tất công tác kiểm sát, đồng chí Đào Quang Hợp thay mặt Đoàn kiểm sát thông qua dự thảo Kết luận kiểm sát trực tiếp, đồng chí Nguyễn Quốc Uy - Thủ trưởng Cơ quan thi hành tạm giữ, tạm giam Công an huyện Kiến Thụy đã phát biểu, tiếp thu các ý kiến và đưa ra một số các giải pháp để kiện toàn, nâng cao chất lượng công tác tạm giữ của Nhà tạm giữ Công an huyện Kiến Thụy trong thời gian tới.

Thủy Nguyên

Ngày 23/02/2023, thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thủy Nguyên đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Thủy Nguyên tiến hành kiểm sát trực tiếp Nhà tạm giữ Công an huyện Thuỷ Nguyên Quý I.

Đoàn kiểm sát trực tiếp do đồng chí Đào Quang Liêm - Phó Viện trưởng VKSND huyện làm Trưởng đoàn; cùng tham gia có đồng chí Phạm Thành Sinh - Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện.

 

Đ/c Đoàn Thu Hà báo cáo với Đoàn về công tác tạm giữ tạm giam

Sau khi nghe báo cáo về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam, Đoàn kiểm sát đã trực tiếp kiểm tra các buồng tạm giữ, tạm giam; gặp hỏi người đang bị tạm giữ, tạm giam, kiểm tra công tác quản lý và thực hiện các chế độ, chính sách đối với người bị tạm giữ, tạm giam như: Chế độ ăn, mặc, chế độ ở, sinh hoạt, khám chữa bệnh và chăm sóc y tế....

 

Đ/c Đào Quang Liêm – PVT cùng đồng chí Phạm Thành Sinh – Đại diện UBMTTQ kiểm sát buồng giam giữ

 

Đ/c Đào Quang Liêm và đồng chí Phạm Thành Sinh kiểm tra bếp ăn nhà tạm giữ

Qua buổi kiểm sát trực tiếp cho thấy Nhà tạm giữ Công an huyện Thủy Nguyên đã thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục trong hồ sơ quản lý tạm giữ, tạm giam đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật; kiểm tra chặt chẽ các thủ tục như thông tin người bị tạm giữ, tạm giam; lập biên bản giao nhận người bị tạm giữ, tạm giam; tổ chức khám sức khỏe, kiểm tra thân thể người bị tạm giữ, tạm giam; chụp ảnh, lập danh bản, chỉ bản; phổ biến nội quy cơ sở giam giữ, quyền và nghĩa vụ của người bị tạm giữ, tạm giam, thực hiện việc mở các loại sổ và ghi chép đầy đủ các cột mục đúng theo quy định, thực hiện đúng các chế độ cho người bị tạm giữ, tạm giam.  

Tiên Lãng

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023, sáng ngày 23/02/2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Lãng đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an huyện Tiên Lãng Quý 1 năm 2023. Đoàn kiểm sát do đồng chí Nguyễn Thanh Hòa – Viện trưởng là trưởng đoàn, tham gia đoàn kiểm sát có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Chiên – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tiên Lãng.

Sau khi công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm sát trực tiếp, Đoàn nghe đồng chí Phạm Minh Hải –Trưởng Nhà tạm giữ, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Tiên Lãng báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an huyện Tiên Lãng. Đoàn tiến hành trực tiếp kiểm tra hồ sơ, sổ sách, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến công tác quản lý giam giữ đồng thời gặp hỏi người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân chấp hành án tại Nhà tạm giữ Công an huyện Tiên Lãng.

Kết quả kiểm sát nhận thấy: Công tác lập, quản lý hồ sơ, thủ tục tiếp nhận người bị tạm giữ, người bị tạm giam vào Nhà tạm giữ; công tác quản lý, giám sát, giáo dục phạm nhân chấp hành án tại Công an huyện Tiên Lãng cơ bản thực hiện theo quy định của pháp luật; không có trường hợp nào quá hạn tạm giữ, tạm giam; không để xảy ra trường hợp người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân trốn, phạm tội mới hoặc vi phạm nội quy Nhà tạm giữ phải xử lý kỷ luật. Việc phân loại, thực hiện trích xuất người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân chấp hành án được thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật; việc quản lý đồ vật, tư trang, tài sản; công tác tuần tra, canh gác; soát xét, kiểm tra đồ vật cấm và việc thực hiện quy định dân chủ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam và phạm nhân chấp hành án được Nhà tạm giữ Công an huyện Tiên Lãng đảm bảo thực hiện theo đúng quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thực hiện chế độ quản lý đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam và phạm nhân chấp hành án tại Nhà tạm giữ Công an huyện Tiên Lãng còn có tồn tại, thiếu sót cần phải khắc phục như: Khi tiếp nhận người bị tạm giữ, người bị tạm giam vào Nhà tạm giữ chưa thực hiện kiểm tra thân thể của người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo quy định tại khoản 2 Điều 16, khoản 3 Điều 4 Thông tư liên tịch số 01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC và điểm a khoản 2 Điều 3 Thông tư số 33/2017/TT-BCA ngày 19/9/2017 của Bộ Trưởng Bộ Công an quy định về tiếp nhận, quản lý giam giữ người bị tạm giữ, tạm giam; trong kỳ kiểm sát có 3 trường hợp người bị tạm giữ là nữ giới nhưng Nhà tạm giữ chưa thực hiện bố trí cán bộ quản giáo nữ quản lý, giám sát người bị tạm giữ là nữ giới mà vẫn sử dụng cán bộ quản giáo nam quản lý, giám sát người bị tạm giữ là nữ giới là chưa thực hiện đúng quy định tại khỏan 5 Điều 4 Thông tư số 33/2017/TT-BCA của Bộ Công an; công tác tổ chức nhận xét, đánh giá, xếp loại chấp hành án phạt tù đối với các phạm nhân chấp hành án tại Nhà tạm giữ Công an huyện Tiên Lãng chưa thường xuyên, vi phạm quy định tại khoản 1, 3 Điều 35 Luật thi hành án hình sự; Điều 18 Nghị định số 133/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Để đảm bảo việc thực hiện các chế độ quản lý đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam và phạm nhân chấp hành án tại Nhà tạm giữ Công an huyện Tiên Lãng theo đúng quy định của pháp luật, ngày 24/02/2023, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Lãng ban hành Kết luận kiểm sát số 68/KL-VKS và ban hành Kiến nghị số 69/KN-VKS đối với các vi phạm nêu trên. Yêu cầu đồng chí Trưởng Nhà tạm giữ Công an huyện Tiên Lãng, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Tiên Lãng chỉ đạo, kiểm tra, tổ chức rút kinh nghiệm và khắc phục kịp thời các vi phạm này. Kiến nghị đã được đồng chí Trưởng Nhà tạm giữ Công an huyện Tiên Lãng nghiêm túc tiếp thu và tổ chức rút kinh nghiệm để thực hiện hiệu quả hơn công tác quản lý tạm giữ, tạm giam trong thời gian tới./.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Tổ tuyên truyền BBT

 


Ứng dụng hỗ trợ nghiệp vụ
Tin tức
Thông tin cần biết
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 230
  • Trong tuần: 4 581
  • Tất cả: 1 763 196
Trang thông tin điện tử: VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG - Cơ quan chủ quản: VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
Địa chỉ: Lô 18A, Lê Hồng Phong, Hải An, TP Hải Phòng - Điện thoại: 02253.838308 - Fax: 02253.839072 - Email: vp_haiphong@vks.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Phó Viện trưởng Lưu Xuân Sang
Số giấy phép: 03/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông TP Hải Phòng cấp ngày 17 tháng 10 năm 2017 (Giấy phép có giá trị 10 năm)
Bản quyền thuộc về VKSND TP Hải Phòng - Thiết kế bởi VNPT | Quản trị