BAN CÁN SỰ ĐẢNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Ban Cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng là một tổ chức Đảng được thành lập và thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, cụ thể như sau:

1. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Cán sự Đảng

Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng do Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng quyết định thành lập.

 Ban Cán sự Đảng là cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Cương lĩnh, đường lối, chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; phương hướng, nhiệm vụ chính trị, tổ chức, cán bộ của ngành Kiểm sát Hải Phòng; kiểm tra việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động của ngành Kiểm sát Hải Phòng.

2. Nguyên tắc làm việc

Ban Cán sự Đảng chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tổ chức thực hiện chức năng,nhiệm vụ ngành Kiểm sát Hải Phòng; công tác xây dựng Đảng và công tác tổ chức cán bộ trong ngành Kiểm sát Hải Phòng.

Ban Cán sự Đảng làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách,quyết định theo đa số. Các công việc thuộc trách nhiệm của Ban Cán sự đảng đều được đưa ra thảo luận bàn bạc tập thể, thống nhất cao bằng Nghị quyết, xác định rõ trách nhiệm tập thể, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu.

Các cuộc họp của Ban Cán sự đảng phải có 2/3 số Ủy viên có mặt. Nghị quyết của Ban Cán sự đảng chỉ có giá trị thi hành khi có quá nửa số Ủy viên Ban Cán sự đảng biểu quyết tán thành. Khi các Ủy viên Ban Cán sự đảng có ý kiến khác nhau và qua thảo luận không thống nhất được ý kiến thì xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

3. Cơ cấu tổ chức

Ban Cán sự đảng gồm có:

- Bí thư Ban Cán sự Đảng: Đồng chí Viện trưởng VKS TP;

- Các Ủy viên: Các đồng chí Phó Viện trưởng VKSTP và đồng chí Trưởng phòng Tổ chức cán bộ VKSTP.

Ứng dụng hỗ trợ nghiệp vụ
Tin tức
Thông tin cần biết
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 421
  • Trong tuần: 4 861
  • Tất cả: 1 758 524
Trang thông tin điện tử: VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG - Cơ quan chủ quản: VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
Địa chỉ: Lô 18A, Lê Hồng Phong, Hải An, TP Hải Phòng - Điện thoại: 02253.838308 - Fax: 02253.839072 - Email: vp_haiphong@vks.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Phó Viện trưởng Lưu Xuân Sang
Số giấy phép: 03/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông TP Hải Phòng cấp ngày 17 tháng 10 năm 2017 (Giấy phép có giá trị 10 năm)
Bản quyền thuộc về VKSND TP Hải Phòng - Thiết kế bởi VNPT | Quản trị