VKSND huyện Thủy Nguyên: chặng đường gần 60 năm hình thành và phát triển
Ngày 26/7/1960, Chủ Tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 20-LCT công bố Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân. Luật chính thức có hiệu lực thi hành, đánh dấu bước ngoặt lớn chuyển từ Viện công tố trở thành Viện kiểm sát nhân dân. Sau khi được thành lập, ngày 20/01/1961 Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư số 212/V5-PT hướng dẫn việc thành lập Viện kiểm sát nhân dân các cấp. Thực hiện Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và Thông tư số 212/V5-PT ngày 20/01/1961 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, ngày 01/3/1963 Viện kiểm sát nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng được thành lập.

Trụ sở VKSND huyện Thủy Nguyên ngày nay

Thủy Nguyên là huyện thuần nông, với địa giới hành chính rộng gồm 33 xã, thị trấn, địa hình khá đa dạng, dốc từ phía tây bắc xuống đông nam, vừa có núi đất, núi đá vôi, vừa có đồng bằng và hệ thống sông hồ dày đặc.

Đ/C Trần Quyết, Bí thư Trung ương đảng, Viện trưởng VKSND tối cao và đồng chí Trần Thị Ngọc Thịnh, Viện trưởng VKSND thành phố Hải Phòng làm việc với VKSND huyện Thủy Nguyên

Trong những năm đầu mới thành lập, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thủy Nguyên được biên chế 6 cán bộ (gồm Viện trưởng, 01 Phó viện trưởng và 04 cán bộ), đồng chí Đỗ Văn Tư được bổ nhiệm Viện trưởng thời kỳ 1963- 1965. Với phương châm hoạt động “vừa chiến đấu, vừa xây dựng, thông qua chiến đấu mà xây dựng” VKSND huyện chủ yếu tập trung tuyên truyền về chức năng nhiệm vụ của Ngành kiểm sát, cải tiến tổ chức, cải tiến lề lối làm việc, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, chú trọng nâng cao lập trường, quan điểm chính trị. Trong công tác nghiệp vụ, VKSND huyện thực hiện tốt khâu công tác kiểm sát chung phục vụ cho công tác trọng tâm của Đảng và Nhà nước như: đã đi vào kiểm sát một số hợp tác xã nông nghiệp, thủ công nghiệp, phát hiện vi phạm pháp luật trong công tác thu mua lương thực, quản lý thị trường, nhất là trong phong trào phát triển hợp tác xã nông nghiệp, kịp thời ngăn ngừa một số trường hợp làm sai pháp luật của cán bộ hợp tác xã. Kiểm sát một số ủy ban hành chính cấp xã, kiểm sát một số văn bản quy phạm pháp luật qua đó đã phát hiện vi phạm để yêu cầu sửa chữa, khắc phục vi phạm. Trong công tác hình sự, VKSND đã tập trung đấu tranh các tội phạm gián điệp, biệt kích, bọn phản động đội lốt Thiên chúa giáo, các đảng phái phản động, đấu tranh tuyên truyền phản cách mạng, vượt biên trái phép đấu tranh chống tham ô, lãng phí…  

Từ năm 1965 đến năm 1967 đồng chí Lã Văn Hải thay đồng chí Đỗ Văn Tư làm viện trưởng; từ năm 1967 đến năm 1972 đồng chí Bùi Nam làm Viện trưởng; đồng chí Lê Đình Mộng làm Viện trưởng từ năm 1972 đến năm 1975. Trong giai đoạn này, thực hiện Nghị quyết số 01/NQ ngày 19/9/1965 về chuyển hướng công tác và tổ chức trong thời chiến, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thủy Nguyên đã tập trung làm tốt công tác đấu tranh chống bọn phản cách mạng, gián điệp, công tác đấu tranh bảo vệ tài sản xã hội Chủ nghĩa, chống mọi hành vi trộm cắp, tham ô, đầu cơ, thiếu tinh thần trách nhiệm gây lãng phí. Trong công tác kiểm sát chung, VKSND huyện thực hiện tốt kiểm sát việc tuân theo pháp luật ở một số hợp tác xã mua bán về chấp hành chính sách thu mua, quản lý, phân phối, điều hòa lương thực, việc tham gia quản lý thị trường. Thông qua kiểm sát VKSND huyện đã phát hiện một số vi phạm trong thu mua, quản lý, phân phối lương thực, quản lý thị trường đã ban hành kiến nghị khắc phục vi phạm. Qua đó đã đảm bảo tốt việc chấp hành pháp luật trong chính sách lương thực của Đảng và Nhà nước, tăng cường lương thực hậu phương để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Bên cạnh đó, VKSND huyện Thủy Nguyên đã tăng cường công tác kiểm sát phục vụ cuộc vận động dân chủ, phát huy quyền làm chủ tập thể của quần chúng ở nông thôn. Phối hợp với Công an, Tòa án huyện đẩy mạnh thi hành những biện pháp để tăng cường giữ gìn trật tự trị an và an ninh trên địa bàn huyện.

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đưa đất nước ta vào kỷ nguyên độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội. Năm 1975 đồng chí Lê Đình Mộng, Viện trưởng VKSND huyện Thủy Nguyên được VKSND tối cao điều động tăng cường cho các tỉnh phía Nam. Đồng chí Đỗ Văn Cần được bổ nhiệm làm Viện trưởng VKSND huyện thay đồng chí Lê Đình Mộng; tiếp đó đồng chí Nguyễn Văn Cát là Viện trưởng từ năm 1977 đến năm 1979; đồng chí Lương Xuân Núi là Viện trưởng từ năm 1979 đến năm 1980; đồng chí Lương Xuân Bưu là Viện trưởng từ năm 1981 đến năm 1988.

Đ/C Trần Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao chụp ảnh lưu niệm với tập thể lãnh đạo, kiểm sát viên VKSND huyện Thủy Nguyên

Trong giai đoạn này, thực hiện Chỉ thị số 02/CT ngày 24/12/1976 của Viện trưởng VKSND tối cao về một số nhiệm vụ công tác kiểm sát trong tình hình mới, VKSND huyện Thủy Nguyên đã tập trung kiểm sát một số hợp tác xã mua bán lương thực thực phẩm, đặc biệt là các khâu thu mua, gia công, chăn nuôi, phân phối, quản lý tem phiếu; tăng cường công tác kiểm sát văn bản quy phạm pháp luật chủ yếu là các văn bản của Hội đồng nhân dân các xã, và Hội đồng nhân dân huyện. Trong công tác kiểm sát điều tra, VKSND huyện đã làm tốt công tác quản lý, phê chuẩn việc bắt giam, đảm bảo có căn cứ, đúng pháp luật, đảm bảo công tác điều tra được khách quan, đúng quy định của pháp luật, hồ sơ vụ án phản ánh đầy đủ, rõ ràng các chứng cứ.

Đồng chí Lê Thanh Đạo, Ủy  viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao thăm và làm việc tại VKSND huyện Thủy Nguyên

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc lần thứ VI, đất nước ta bước vào thời kỳ đổi mới với xu thế hội nhập, toàn cầu hóa phát triển, kinh tế, đời sống nhân dân, đô thị hóa ngày càng phát triển kéo theo sự gia tăng về vi phạm và tội phạm trên địa bàn huyện. Trong thời kỳ 1988- 2001 đồng chí Nguyễn Thị Sửu được bổ nhiệm là Viện trưởng VKSND huyện Thủy Nguyên. Trong giai đoạn này VKSND huyện Thủy nguyên tập trung kiểm sát nhằm đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc lần thứ VI đã đề ra, đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực phục vụ yêu cầu từng bước ổn định tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, thực hiện ba chương tình kinh tế lớn.

Đ/c Nguyễn Thị Sửu, Viện trưởng VKSND huyện Thủy Nguyên thời kỳ 1988-2001

Trong công tác kiểm sát chung, VKSND huyện đã làm tốt công tác kiểm sát về phân phối lưu thông hàng hóa, kiểm sát một số hợp tác xã mua bán trên địa bàn huyện về công tác mua bán, lưu thông lương thực, thực phẩm trên địa bàn huyện; kiểm sát một số hợp tác xã nông nghiệp về thực hiện Nghị quyết 10 của Bộ chính trị về đổi mới quản lý trong nông nghiệp, phát hiện nhiều hợp tác xã nông nghiệp khoán trắng cho xã viên, vi phạm về công tác quản lý đất đai… Trong công tác kiểm sát điều tra các vụ án hình sự, VKSND huyện Thủy Nguyên đã kiểm sát chặt chẽ việc điều tra của Cơ quan điều tra, đảm bảo xử nghiêm minh, đúng người, đúng tội nhất là các tội phạm về ma túy, cướp tài sản, trộm cắp tài sản, giữ vững an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Tập thể lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên VKSND huyện Thủy Nguyên năm 1999

Thực hiện yêu cầu cải cách tư pháp của Đảng, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thủy Nguyên thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002, Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. VKSND huyện Thủy Nguyên đã được VKSND tối cao, VKSND thành phố Hải Phòng đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng trụ sở mới rộng rãi, khang trang; được bổ sung về nhân lực, các cán bộ, Kiểm sát viên đều có trình độ Cử nhân luật, nhiều đồng chí có trình độ Thạc sĩ, Tiến sỹ luật.

VKSND huyện đã làm tốt công tác Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, xét xử các vụ án hình sự, đảm bảo xử lý kịp thời, nghiêm minh các đối tượng, không để xảy ra oan, sai, vi phạm tố tụng, thực hiện tốt các chỉ tiêu công tác Quốc hội đã giao cho ngành Kiểm sát, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật an an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Trong công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, VKSND huyện đã tăng cường công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, lao động, kinh doanh thương mại; kiểm sát thi hành án dân sự, hình sự; kiểm sát giải quyết đơn… đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, kịp thời phát hiện vi phạm để ban hành kháng nghị, kiến nghị khắc phục vi phạm. Bên cạnh đó, VKSND huyện Thủy Nguyên còn tham mưu có hiệu quả cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện về công tác giải phóng mặt bằng, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Với những thành tích xuất sắc đó, Viện KSND huyện Thủy Nguyên đã được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba, được Chính phủ tặng nhiều bằng khen và nhiều năm liền được Viện trưởng VKSND tối cao tặng bằng khen, đơn vị thi đua xuất sắc dẫn đầu khối; được Thảnh ủy, Huyện ủy, HĐND huyện đánh giá cao trong công tác phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương.

Nhìn lại chặng đường phát triển gần 60 năm qua với nhiều thành tựu đã đạt được, cán bộ, Kiểm sát viên VKSND huyện Thủy Nguyên ngày nay càng tự hào về bề dày thành tích của các thế hệ cha anh đi trước đã để lại. Truyền thống của các thế hệ cán bộ kiểm sát là động lực, sức mạnh vô cùng to lớn để các cán bộ, Kiểm sát viên VKSND huyện Thủy Nguyên ngày nay phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác đã đề ra, rèn luyện bản thân để trở thành những cán bộ, Kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm, bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm.

Tổ tuyên truyền – VKSND huyện Thủy Nguyên


Ứng dụng hỗ trợ nghiệp vụ
Tin tức
Thông tin cần biết
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 81
  • Trong tuần: 3 236
  • Tất cả: 1 693 143
Trang thông tin điện tử: VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG - Cơ quan chủ quản: VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
Địa chỉ: Lô 18A, Lê Hồng Phong, Hải An, TP Hải Phòng - Điện thoại: 02253.838308 - Fax: 02253.839072 - Email: vp_haiphong@vks.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Phó Viện trưởng Lưu Xuân Sang
Số giấy phép: 03/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông TP Hải Phòng cấp ngày 17 tháng 10 năm 2017 (Giấy phép có giá trị 10 năm)
Bản quyền thuộc về VKSND TP Hải Phòng - Thiết kế bởi VNPT | Quản trị