Chi bộ Phòng 11 sinh hoạt chuyên đề Quý II/2019
Để tiếp tục thực hiện chuyên đề về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ của nhân dân trong công tác thi hành án dân sự”, trong kỳ sinh hoạt Quý II/2019 Chi bộ Phòng kiểm sát thi hành án dân sự (Phòng 11) lấy chủ đề “Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự” làm nội dung sinh hoạt, thảo luận. Tham dự buổi sinh hoạt có đồng chí Bùi Đăng Dung – Phó bí thư Đảng ủy cơ quan VKSND TP Hải Phòng.

Một trong những nội dung lớn và căn bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phục vụ nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân là tư tưởng về sức mạnh và quyền làm chủ của nhân dân. Trong chuẩn mực đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh tự coi mình là công bộc của dân. Trong Di chúc (1969), Hồ Chí Minh đòi hỏi mọi cán bộ, đảng viên “Phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”. Trong Sửa đổi lối làm việc (1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Vì dân chúng chính là những người chịu đựng cái kết quả của sự lãnh đạo của ta”. Ðể có được chủ trương, quyết định đúng, Bác Hồ nhấn mạnh: việc gì cũng phải “Bàn bạc với dân chúng”, “Tin vào dân chúng. Ðưa mọi vấn đề cho dân chúng thảo luận và tìm cách giải quyết”. Tôn trọng nhân dân nghĩa là biết lắng nghe và chân thành bàn bạc với dân. “Dân chúng biết giải quyết nhiều vấn đề một cách giản đơn, mau chóng, đầy đủ, mà những người tài giỏi, những đoàn thể to lớn, nghĩ mãi không ra”. Thảo luận với dân, lắng nghe dân trước khi đưa ra quyết định chính là phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh, rất thực tế, khoa học và tránh được sự chủ quan, áp đặt có thể dẫn tới sai lầm, khuyết điểm hoặc tổn thất.


Toàn cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề Quý II/2019 của Chi bộ Phòng 11

Trong công tác thi hành án dân sự việc tôn trọng nhân dân thể hiện rõ rệt qua công tác tiếp nhận, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của đương sự, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Phòng 11 đã nhận được 13 đơn, qua phân loại xử lý đã chuyển đến Cơ quan thi hành án dân sự để giải quyết theo thẩm quyền; Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng đã tiếp nhận 28 đơn trong đó 4 đơn tố cáo, 7 đơn khiếu nại, 17 đơn đề nghị, phản ánh. Cục đã chuyển đến các Chi cục giải quyết 21 đơn khiếu nại, tố cáo. Để đảm bảo việc giải quyết đơn của Cơ quan thi hành án được thực hiện đúng pháp luật, kịp thời phát hiện những vi phạm trong công tác giải quyết đơn, Chi bộ đã đề ra nhiều giải pháp, xây dựng kế hoạch cụ thể trong công tác kiểm sát. Khi tiếp nhận đơn của đương sự gửi đến Phòng 11, đồng chí Trưởng phòng đồng thời là Bí thư Chi bộ đã phân công Kiểm sát viên nghiên cứu kỹ các nội dung phản ánh trong đơn. Những nội dung đơn có cơ sở, Kiểm sát viên đề xuất phương án giải quyết. Đối với những đơn thư thuộc thẩm quyền kiểm sát của VKS quận, huyện Phòng thực hiện việc chuyển đơn và theo dõi, yêu cầu VKS cấp dưới báo cáo kết quả giải quyết. Có những đơn thư khiếu nại, tố cáo hành vi của Chấp hành viên Phòng 11 đã trực tiếp tiến hành làm việc, xác minh vụ việc tại Chi cục THADS để làm rõ những vấn đề mà đương sự đang bức xúc. Điển hình như đơn thư của bà Ngô Thị Dịu là người phải thi hành án, bà Phạm Thị Hải là người được thi hành án, bà Phạm Thị Vưng là người có quyền lợi liên quan đến việc xử lý tài sản đảm bảo thi hành án của Chi cục THADS huyện Vĩnh Bảo. Sau khi nhận được đơn thư, Lãnh đạo và Kiểm sát viên Phòng 11 đã xuống làm việc trực tiếp tại Chi cục THADS huyện Vĩnh Bảo, trao đổi với Chấp hành viên giải quyết vụ việc, xuống thực địa khảo sát tài sản. Nhận thấy quá trình tổ chức thi hành án của Chi cục THADS huyện Vĩnh Bảo có vi phạm Phòng nghiệp vụ đã báo cáo Lãnh đạo Viện ban hành Kiến nghị số 05 ngày 24/01/2019 đối với Chi cục THADS huyện Vĩnh Bảo yêu cầu khắc phục ngay vi phạm trong việc giải quyết đơn, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự. Việc kiểm sát giải quyết đơn khiếu nại việc thi hành án của Công ty TNHH in và quảng cáo Trường Hồng, khi nhận được đơn của đương sự gửi đến, đồng chí Trưởng Phòng đã tổ chức họp nghiệp vụ trong đơn vị, đưa ra các quan điểm, ý kiến giải quyết vụ việc. Sau khi thống nhất, Phòng 11 đã yêu cầu Chấp hành viên Cục THA thực hiện bổ sung thẩm định và định giá đối với tài sản đảm bảo thi hành án. Tài sản được thẩm định bổ sung của người phải thi hành án tăng lên giá trị là 3 tỷ đồng.

Ý thức tôn trọng nhân dân được Chi bộ Phòng 11 quán triệt thực hiện qua việc tiếp nhận và trách nhiệm làm rõ những vấn đề mà nhân dân đưa ra và bức xúc. Từ đó, xác định những hành vi, quyết định vi phạm phạm pháp luật của Cơ quan thi hành án để xử lý kịp thời, đồng thời phân loại những nội dung đơn phản ánh không khách quan, thiếu trung thực của đương sự để việc tổ chức thi hành của Chấp hành viên không bị gián đoạn, đúng thời hạn theo quy định của Luật thi hành án dân sự. Trong các báo cáo tuần, tháng nội dung giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được chú trọng và kiểm sát thường xuyên. Kỳ kiểm sát trực tiếp đối với Chi cục THADS và Cục THADS thành phố Hải Phòng việc giải quyết đơn được Phòng 11 tiến hành kiểm sát chuyên sâu, chi tiết.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự còn nhiều hạn chế. Cơ quan thi hành án dân sự phân loại đơn còn chưa chính xác, quá trình giải quyết đơn kéo dài, chưa thực đúng trình tự theo quy định gây bức xúc cho nhân dân. Do đó trong kỳ sinh hoạt chi bộ Quý II/ 2019 Chi bộ Phòng 11 lấy chủ đề “Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự” làm cơ sở triển khai công tác kiểm sát thi hành án dân sự trong thực tiễn. Các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ đã sôi nổi tham gia đóng góp ý kiến, thống nhất đưa ra các giải pháp để đưa nội dung chuyên đề vào hoạt động kiểm sát thường xuyên của đơn vị.

Kết luận buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Bùi Đăng Dung đánh giá cao và biểu dương đồng chí Bí thư Chi bộ Phòng 11 đã lựa chọnchuyên đề phù hợp với chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 là “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Việc lựa chọn chuyên đề sinh hoạt quý II/2019 của Chi bộ là định hướng cho việc thực chức năng nhiệm vụ trong quá trình kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của Cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Các ý kiến phát biểu của Đảng viên trong Chi bộ đã bám sát nội dung chuyên đề, gắn với hoạt động kiểm sát của mỗi Kiểm sát viên. Đồng chí đưa ra những gợi ý để Chi bộ dự thảo kế hoạch trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng trong thời gian tới, nhằm kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, phân loại, thụ lý và giải quyết đơn của Cục thi hành án, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ của nhân dân được Chi bộ Phòng 11 cụ thể hóa trong thực tiễn thực hiện chức năng, nhiệmvụ. Bằng trách nhiệm trước Đảng, Chi bộ Phòng 11 đồng lòng, đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành đề ra, đảm bảo việc thi hành án dânsự trên địa bàn thành phố Hải Phòng thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Chi bộ Phòng 11, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng.


Ứng dụng hỗ trợ nghiệp vụ
Tin tức
Thông tin cần biết
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 176
  • Trong tuần: 5 712
  • Tất cả: 1 718 339
Trang thông tin điện tử: VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG - Cơ quan chủ quản: VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
Địa chỉ: Lô 18A, Lê Hồng Phong, Hải An, TP Hải Phòng - Điện thoại: 02253.838308 - Fax: 02253.839072 - Email: vp_haiphong@vks.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Phó Viện trưởng Lưu Xuân Sang
Số giấy phép: 03/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông TP Hải Phòng cấp ngày 17 tháng 10 năm 2017 (Giấy phép có giá trị 10 năm)
Bản quyền thuộc về VKSND TP Hải Phòng - Thiết kế bởi VNPT | Quản trị