Đại hội Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2023 - 2028
Chiều ngày 15/3/2023, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Thị Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn lao động, Chủ tịch Công đoàn, viên chức thành phố Hải Phòng; Đồng chí Vũ Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng; Đồng chí Nguyễn Sơn Hà – Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ quan và toàn thể đoàn viên công đoàn Viện kiểm sát nhân dân thành phố.

Tại Đại hội, đồng chí Phạm Duy Hiển, Trưởng Phòng 2, Phó Chủ tịch công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 trình bày Báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022; phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan, Ban Thường vụ Liên đoàn lao động thành phố, sự nỗ lực và trách nhiệm của Ban Chấp hành công đoàn cơ quan, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 đã đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó có một số điểm nhấn đáng chú ý: Công tác tuyên truyền, giáo dục được quan tâm đẩy mạnh. Vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công chức, người lao động từng bước được nâng lên. Các hoạt động hỗ trợ, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động được quan tâm, thông qua các chương trình, hoạt động thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc. Nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn có nhiều đổi mới. Đã tổ chức được các phong trào thi đua, phòng trào thể dục thể thao thường xuyên, qua đó có nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc được khen thưởng. Công tác phát triển đoàn viên gắn với nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở và tham gia xây dựng Đảng được thực hiện tốt, đã giới thiệu cho Đảng nhiều cán bộ trưởng thành từ phong trào và hoạt động công đoàn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Để làm rõ thêm nội dung báo cáo tổng kết của Ban Chấp hành, các đồng chí Nguyễn Thị Thu Mong, Đồng Thị Lan Anh, đại diện cho các tổ công đoàn báo cáo tham luận với các chủ đề “Thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh”, “Một số kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ- Thể dục thể thao của Công đoàn Viện kiểm sát thành phố”.

Đồng chí Nguyễn Sơn Hà, Phó Viện trưởng, Chủ tịch công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 báo cáo đề án nhân sự bầu Ban Chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028, Đoàn đại biểu đi dự Đại hội V Công đoàn viên chức thành phố, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Trong đó yêu cầu Ủy viên Ban Chấp hành công đoàn khóa mới phải đảm bảo các tiêu chuẩn:

1. Có bản lĩnh chính trị vững vàng; nhiệt tình, tâm huyết với sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn; có uy tín và khả năng đoàn kết tập hợp được đông đảo đoàn viên, công chức và người lao động; có tinh thần đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công chức và người lao động;

2. Có năng lực tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào lĩnh vực công đoàn; có kiến thức về quản lý kinh tế, xã hội, pháp luật; có kỹ năng hoạt động và nghiệp vụ công tác công đoàn;

3. Có tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được tập thể và tổ chức giao;

4. Có sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ; có đạo đức, lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị; không cục bộ bản vị, cơ hội; không lãng phí, tham nhũng và bao che cho tham nhũng, kiên quyết chống tham nhũng và lãng phí.

Đồng chí Vũ Mạnh Hùng - Viện trưởng VKSND thành phố phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Vũ Mạnh Hùng, Bí Thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố biểu dương và đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của Ban Chấp hành công đoàn và toàn thể đoàn viên, công chức, người lao động trong cơ quan, đã góp phần củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Những kết quả đã đạt được của Công đoàn cơ quan trong nhiệm kỳ vừa qua là rất quan trọng, là nền tảng để kế thừa và tiếp tục phát huy trong nhiệm kỳ mới. Đồng chí cũng đề nghị Ban Chấp hành công đoàn nhiệm kỳ mới cần tiếp tục nghiên cứu và phát động mạnh mẽ các phong trào, hoạt động công đoàn trong công chức, người lao động ngay từ đầu nhiệm kỳ; chú trọng nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ công đoàn, để thực hiện tốt việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn cơ sở, góp phần thực hiện tốt các chế độ, chính sách, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên và người lao động; tiếp tục phát động công chức, người lao động tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, đặc biệt là các cuộc vận động, hoạt động lớn do Liên đoàn lao động thành phố tổ chức… 

Tại Đại hội, các đại biểu đã tín nhiệm bầu ra Ban Chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 07 đồng chí: Đồng chí Lưu Xuân Sang, Phó Viện trưởng; đồng chí Nguyễn Thị Thu Huệ, Trưởng phòng 1; đồng chí Vũ Thị Thu Giang, Trưởng phòng 11; đồng chí Hà Văn Dỏn, Trưởng phòng 9; đồng chí Trịnh Văn Thảo, Phó trưởng phòng 3; đồng chí Đào Thị Lan Phương, Phó Chánh Văn phòng; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó trưởng phòng 15. Đại hội cũng đã bầu ra 04 Đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn viên chức thành phố khóa V.

Đồng chí Lưu Xuân Sang - Phó Viện trưởng VKSND thành phố thay mặt Ban chấp hành Công đoàn VKSND thành phố nhiệm kỳ 2023 - 2028 phát biểu nhận nhiệm vụ

Thay mặt Ban Chấp hành khóa mới, đồng chí Lưu Xuân Sang, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố phát biểu nhận nhiệm vụ, xin hứa sẽ luôn đoàn kết, nhất trí thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao các nhiệm vụ công tác Công đoàn. Ban Chấp hành công đoàn khóa mới mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện của Công đoàn viên chức thành phố, Đảng ủy, Lãnh đạo Viện và sự ủng hộ, nỗ lực của các đoàn viên công đoàn cơ quan Viện kiểm sát nhân dân thành phố.

Đồng chí Phạm Thị Thơ - Chủ tịch Công đoàn viên chức thành phố Hải Phòng phát biểu tại hội nghị

Trong những năm qua, Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức thành phố. Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Thị Thơ biểu dương về những kết quả đã đạt được của Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân thành phố và đề nghị Ban Chấp hành khóa mới tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và triển khai, đẩy mạnh các hoạt động phù hợp, thiết thực, hiệu quả, đảm bảo quyền lợi cho công chức, người lao động của đơn vị.

Đồng chí Vũ Mạnh Hùng - Viện trưởng VKSND thành phố tặng hoa các Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022

Đồng chí Vũ Mạnh Hùng - Viện trưởng VKSND thành phố tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028

Sau ½ ngày làm việc khẩn trương, sôi nổi, với tinh thần trách nhiệm cao và sự tham gia đông đủ của các đoàn viên công đoàn Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Đại hội đã thực hiện tốt các nội dung theo chương trình đề ra, tổ chức thành công tốt đẹp, đúng quy trình với phương châm “Đổi mới – Dân chủ - Đoàn kết – Phát triển”./.

Ngô Thị Thu Anh - Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng


Ứng dụng hỗ trợ nghiệp vụ
Tin tức
Thông tin cần biết
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1

Trang thông tin điện tử: VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG - Cơ quan chủ quản: VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
Địa chỉ: Lô 18A, Lê Hồng Phong, Hải An, TP Hải Phòng - Điện thoại: 02253.838308 - Fax: 02253.839072 - Email: vp_haiphong@vks.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Phó Viện trưởng Lưu Xuân Sang
Số giấy phép: 03/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông TP Hải Phòng cấp ngày 17 tháng 10 năm 2017 (Giấy phép có giá trị 10 năm)
Bản quyền thuộc về VKSND TP Hải Phòng - Thiết kế bởi VNPT | Quản trị

Chung nhan Tin Nhiem Mang