VKSND huyện An Dương: Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hầu hết các lĩnh vực công tác
Ngay từ khi bắt đầu công tác năm công tác 2022, đồng chí Lê Thị Bích Thủy - Viện trưởng VKSND huyện An Dương đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-VKS ngày 02/12/2021 thành lập Tổ ứng dụng công nghệ thông tin và thúc đẩy chuyển đổi số tại VKSND huyện An Dương, theo đó xây dựng kế hoạch và lộ trình cụ thể để ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số đến từng lĩnh vực công tác nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý điều hành và các khâu công tác nghiệp vụ.

Năm 2022 là một năm đầy thách thức đối với VKSND huyện An Dương. Trong 6 tháng đầu năm 2022, số lượng vụ việc có xu hướng tăng mạnh, tổng số thụ lý nguồn tin về tội phạm là 190 tin (tăng 37% so với cùng ký năm 2021, tổng số thụ lý vụ án điều tra là 142 vụ (tăng 39,2% so với cùng kỳ năm 2021). Trong khi đó, đơn vị hiện tại chỉ có 05 Kiểm sát viên (giảm 02 Kiểm sát viên so với cùng kỳ năm 2021). Điều này càng khiến đơn vị phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong các khâu công tác nhằm nâng cao chất lượng năng lực quản lý, chỉ đạo điều hành; giảm thời gian làm việc song song với tăng chất lượng, hiệu quả công việc.

Đồng chí Lê Thị Bích Thủy - Viện trưởng VKSND huyện An Dương trực tiếp chỉ đạo ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong các khâu công tác

Từ đầu năm 2022, VKSND huyện An Dương đã ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hầu hết các khâu công tác nghiệp vụ. Thông tin đầu việc sẽ được chuyển hóa thành dữ liệu số chỉ một lần duy nhất, sau đó thông qua phần mềm, bộ công cụ mà đơn vị xây dựng, dữ liệu số này sẽ tự động thực hiện nhiều công việc mà cán bộ, Kiểm sát viên đang phải thực hiện thủ công như: viết sổ thụ lý, soạn thảo văn bản, tính toán số liệu thống kê, báo cáo, tính toán thời hạn, theo dõi, tra cứu, lập danh sách... Bước đầu đã mang lại hiệu quả rất tích cực. Cụ thể:

1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các vụ án vi phạm quy định về giao thông: xem bài viết “VKSND huyện An Dương: Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các vụ án vi phạm quy định về giao thông” (https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/thuc-tien-kinh-nghiem/vksnd-huyen-an-duong-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-giai-quyet-cac-vu-an-vi-pham-quy-dinh-ve-giao-thong-124830.html)

Giao diện phần mềm Sổ thụ lý điện tử kiểm sát giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, HNGĐ, KDTM, lao động

2. Xây dựng phần mềm Sổ thụ lý điện tử kiểm sát giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động

- Đối với Kiểm sát viên, cán bộ được phân công

Với hai mục đích quan trọng, xuyên suốt quá trình xây dựng phần mềm là: giảm thời gian làm việc song song với nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, phần mềm Sổ thụ lý điện tử kiểm sát giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động đã cơ bản đáp ứng được sự kỳ vọng. Phần mềm tự động thực hiện hầu hết các công việc có tính chất thường xuyên mà Kiểm sát viên, cán bộ phải thực hiện. Cụ thể:

+ Tự động tính toán thời hạn gửi thông báo thụ lý, thời hạn giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động. Qua đó, thông báo cho người sử dụng biết các trường hợp vi phạm thời hạn giải quyết để đôn đốc Tòa án ra hoặc gửi quyết định cho Viện kiểm sát.

Phần mềm tự động tính toán thời hạn và thông báo các trường hợp cần lưu ý

+ Tự động soạn thảo các quyết định phân công, phiếu kiểm sát thông báo thụ lý vụ, việc, phiếu kiểm sát thông báo trả lại đơn khởi kiện, phiếu kiểm sát quyết định hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

 

Một số loại văn bản được phần mềm tự động soạn thảo theo mẫu của VKSNDTC

+ Quản lý tra cứu lập danh sách các vụ, việc đang giải quyết, tạm đình chỉ, và đã giải quyết xong. Đặc biệt, phần mềm có thể lập danh sách các bản án, quyết định phải thi hành ở bất kỳ thời điểm nào, quá đó, phối hợp với bộ phận kiểm sát thi hành án dân sự kiểm sát việc thi hành của từng bản án, quyết định.

+ Tự động tính toán và lập 06 biểu thống kê theo mẫu số 13, 14, 16, 17, 19 và 20 do VKSND tối cao ban hành tại thời điểm bất kỳ mà người sử dụng muốn, nhanh chóng cung cấp số liệu cho công tác báo cáo.

Các biểu thống kê được phần mềm tự động tính toán

+ Tự động điền và in 10 loại sổ thụ lý theo đúng mẫu ban hành kèm Quyết định số 359/QĐ-VKSTC ngày 07/10/2020 của VKSND tối cao, tiết kiệm thời gian nhập sổ thụ lý.

Phần mềm tự động nhập thông tin vào sổ thụ lý theo đúng mẫu của VKSNDTC

+ Tự động phát hiện một số vi phạm về thời hạn, hỗ trợ tổng hợp các vi phạm khác để ban hành kiến nghị.

Quá trình thí điểm sử dụng phần mềm, phần mềm đã tự động soạn thảo 81 quyết định phân công, 81 phiếu kiểm sát thông báo thụ lý, 29 phiếu kiểm sát thông báo trả lại đơn khởi kiện, 70 phiếu kiểm sát quyết định hòa giải đối thoại tại Tòa án; tự động thực hiện các kỳ thống kê, cung cấp số liệu các kỳ báo cáo; hỗ trợ tổng hợp vi phạm ban hành kiến nghị đối với Tòa án.

- Đối với Lãnh đạo đơn vị:

Phần mềm được xây dựng với hình thức dễ nhìn, trực quan, dễ sử dụng, không cần cài đặt, dung lượng chỉ khoảng 4MB do đó dễ dàng gửi cho Lãnh đạo Viện vào bất kỳ thời gian nào. Phần mềm giúp Lãnh đạo viện nắm bắt tình hình thụ lý, giải quyết của Tòa án, từng vụ việc được phân công cho mỗi Kiểm sát viên. Phần mềm cũng có thể mở được trên điện thoại thông minh. Qua đó, việc quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Viện cũng được chủ động và sâu sát hơn.

3. Xây dựng các bộ công cụ hỗ trợ các khâu công tác kiểm sát hoạt động tư pháp

- Bộ công cụ hỗ trợ kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố:  Tự động soạn thảo các quyết định phân công; tự động tính toán thời hạn giải quyết nguồn tin về tội phạm đồng thời thông báo cáo trường hợp sắp hết hạn, quá hạn giải quyết; hỗ trợ tra cứu, lập danh sách, tổng hợp vi phạm; tự động điền biểu thống kê theo mẫu của VKSND tối cao; phân tích tình hình tội phạm trên địa bàn; tự động điền và in sổ thụ lý theo đúng mẫu của VKSND tối cao (ban hành kèm Quyết định số 359)...

Tự động tính toán thời hạn giải quyết nguồn tin về tội phạm và thông báo các trường hợp cần lưu ý

Tự động điều biểu thống kê đồng thời phân tích tình hình tội phạm

- Bộ công cụ hỗ trợ kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam: Tự động tính toán thời hạn tạm giữ, tạm giam, thông báo các trường hợp sắp hết hạn, quá hạn; hỗ trợ tra cứu, tổng hợp vi phạm; tự động điền biểu thống kê theo mẫu của VKSND tối cao; hỗ trợ tính toán tuổi của người bị tạm giữ, tạm giam, bị can...

Giao diện bộ ứng dụng hỗ trợ kiểm sát tạm giữ, tạm giam

- Bộ công cụ hỗ trợ kiểm sát thi hành án dân sự:  Tự động tính toán thời hạn Tòa án chuyển bản án, quyết định cho Cơ quan thi hành án và thời hạn ra quyết định thi hành án; tự động lập phiếu kiểm sát; hỗ trợ tra cứu, tổng hợp vi phạm và thống kê; tự động điền sổ thụ lý theo đúng mẫu của VKSND tối cao, đặc biệt bộ công cụ tự động liên kết và cung cấp thông tin cho phần mềm của Phòng 11, người sử dụng định kỳ gửi Phòng 11 mà không cần nhập dữ liệu.

Ngoài ra, đơn vị đang tích cực sử dụng Phần mềm sổ thụ lý điện tử kiểm sát thi hành án hình sự được Viện kiểm sát nhân dân thành phố triển khai đầu năm 2022.

Nhờ nỗ lực ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu công tác, các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên VKSND huyện An Dương đã được hỗ trợ rất nhiều trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, giúp giảm thời gian thụ lý, tổng hợp, báo cáo, thống kê, đồng thời hỗ trợ lãnh đạo đơn vị trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành từng khâu công tác. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục hoàn thiện và báo cáo các phòng nghiệp vụ VKSND thành phố tiến hành nghiệm thu đối với phần mềm và các bộ cộng cụ trên.

Tô Việt Bảo - VKSND huyện An Dương


Ứng dụng hỗ trợ nghiệp vụ
Tin tức
Thông tin cần biết
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1

Trang thông tin điện tử: VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG - Cơ quan chủ quản: VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
Địa chỉ: Lô 18A, Lê Hồng Phong, Hải An, TP Hải Phòng - Điện thoại: 02253.838308 - Fax: 02253.839072 - Email: vp_haiphong@vks.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Phó Viện trưởng Lưu Xuân Sang
Số giấy phép: 03/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông TP Hải Phòng cấp ngày 17 tháng 10 năm 2017 (Giấy phép có giá trị 10 năm)
Bản quyền thuộc về VKSND TP Hải Phòng - Thiết kế bởi VNPT | Quản trị

Chung nhan Tin Nhiem Mang