Chi bộ Phòng 9 tổ chức sinh hoạt chuyên đề

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/ĐU ngày 03/01/2017 của Đảng ủy cơ quan Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng về tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2017, ngày 06/3/2017 Chi bộ Phòng 9 tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cụ thể là tăng cường kỷ luật nội vụ, nói đi đôi với làm”. Tham gia buổi sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Hoàng Văn Hiếu – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra cùng toàn thể các đồng chí cán bộ, đảng viên chi bộ Phòng 9.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt

Đồng chí Phạm Thị Hồng Thúy – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư chi bộ Phòng 9 thông qua nội dung sinh hoạt chuyên đề nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa và sự cần thiết phải sinh hoạt chuyên đề về các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cụ thể là tăng cường kỷ luật nội vụ, nói đi đôi với làm.

Tại Chi bộ Phòng 9, việc thực hiện chuyên đề về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cụ thể là tăng cường kỷ luật nội vụ, nói đi đôi với làm đã cơ bản được đảm bảo. Quy chế dân chủ đã được các đồng chí lãnh đạo Phòng thực hiện đầy đủ, mọi vấn đề đều được đưa ra thảo luận tập thể. Việc thực hiện quy chế nghiệp vụ, kỷ cương, kỷ luật lao động về cơ bản đã đảm bảo. Các đồng chí trong chi bộ khi được giao nhiệm vụ đều hoàn thành, thực hiện nghiêm túc nói đi đôi với làm. Tại Chi bộ Phòng 9 không có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Trong không khí sôi nổi, tích cực, các đồng chí cán bộ, Đảng viên trong chi bộ đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt chuyên đề. Trong đó có giải pháp tập trung  lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức trong toàn Đảng về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng và thực hiện có hiệu quả nội dung của Đảng về đạo đức, trong đó chú trọng xây dựng hệ thống chuẩn mực các mối quan hệ của Đảng viên với quần chúng nhân dân. Thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc, kỷ luật nội vụ của cơ quan. Tích cực đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Hoàng Văn Hiếu - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra thay mặt Đảng ủy cơ quan đánh giá cao nội dung sinh hoạt của Chi bộ Phòng 9. Những nội dung và giải pháp thực hiện chuyên đề nêu ra hết sức thiết thực, gắn với nhiệm vụ thực tiễn của Chi bộ. Sau khi học tập chuyên đề, Chi bộ Phòng 9 cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tập thể đơn vị thực hiện có hiệu quả những nội dung và giải pháp thực hiện chuyên đề đã nêu ra./.

                                        Lê Thị Trang – Phòng 9 VKSND thành phố


Ứng dụng hỗ trợ nghiệp vụ
Tin tức
Thông tin cần biết
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1

Trang thông tin điện tử: VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG - Cơ quan chủ quản: VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
Địa chỉ: Lô 18A, Lê Hồng Phong, Hải An, TP Hải Phòng - Điện thoại: 02253.838308 - Fax: 02253.839072 - Email: vp_haiphong@vks.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Phó Viện trưởng Lưu Xuân Sang
Số giấy phép: 03/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông TP Hải Phòng cấp ngày 17 tháng 10 năm 2017 (Giấy phép có giá trị 10 năm)
Bản quyền thuộc về VKSND TP Hải Phòng - Thiết kế bởi VNPT | Quản trị

Chung nhan Tin Nhiem Mang