Tiên Lãng: Kiện toàn Chi ủy Chi bộ VKSND huyện, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Chiều ngày 09/5/2022, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Lãng đã tổ chức lễ công bố Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Lãng về việc chỉ định Chi ủy Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025, sinh hoạt định kỳ tháng 5/2022 và sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vũ Văn Hè - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện Ủy; đồng chí Vũ Văn Sân – Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thị Hoài – Phó Ban Tuyên giáo thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới và đồng chí Đoàn Thị Xiềm chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tiên Lãng theo dõi chi bộ.

Ngày 22/4/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Lãng đã ban hành Quyết định số 315-QĐ/HU về việc chỉ định Chi ủy Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Lãng, nhiệm kỳ 2020-2025, Chi ủy Chi bộ Viện kiểm sát gồm 03 đồng chí: Đồng chí Nguyễn Thanh Hòa, Viện trưởng VKSND huyện, Bí thư Chi bộ; đồng chí Phạm Quốc Uy – Phó Viện trưởng VKSND huyện, Phó Bí thư và đồng chí Nguyễn Thế Văn – Phó Viện trưởng VKSND huyện, Chi ủy viên.

Đồng chí Vũ Văn Hè - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy đã trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ đồng chí Vũ Văn Hè - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy nhấn mạnh, kể từ khi thành lập Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Lãng đến nay, lần đầu tiên Chi bộ Viện kiểm sát có đủ số lượng đảng viên để thành lập Chi ủy. Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy đồng chí Vũ Văn Hè mong muốn chi bộ Viện kiểm sát tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể vững mạnh, đồng lòng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng chí Nguyễn Thanh Hòa – Bí thư Chi bộ phát biểu bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy Tiên Lãng đã tin tưởng, quan tâm và chỉ đạo sâu sát với chi bộ Viện kiểm sát, đồng thời hứa sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, cùng tập thể cán bộ, đảng viên chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Kết thúc lễ công bố Quyết định chỉ định Chi ủy Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy và các đồng chí trong Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới tiếp tục dự và chỉ đạo sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ.

Tại buổi sinh hoạt Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thanh Hòa – Bí thư chi bộ đã triển khai nội dung sinh hoạt, chuyển tải những thông tin về tình hình thời sự quốc tế, trong nước nổi bật, phổ biến quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, trong đó quán triệt cụ thể Quy định số 591-QĐ/TƯ ngày 13/4/2022 của Thành ủy Hải Phòng về sự lãnh đạo đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ; nhận xét tình hình tư tưởng đảng viên, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2022, đề ra nhiệm vụ cụ thể trong tháng 5/2022 và phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên trong chi bộ. Nội dung sinh hoạt Chi bộ được chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ và được gửi trước cho các đảng viên nghiên cứu nên tại buổi sinh hoạt chi bộ các đồng chí đảng viên đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực phát biểu đóng góp ý kiến có chất lượng xây dựng Nghị quyết chi bộ tháng tiếp theo đảm bảo cụ thể, phù hợp với đặc thù đơn vị cũng như chức năng, nhiệm vụ của Ngành kiểm sát nhân dân.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiệntự diễn biếntự chuyển hóa; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Lãng tiếp tục tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nội dung học tập phong cách làm việc của Bác “Nói phải đi đôi với làm” nhằm góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề các đồng chí đảng viên đã tích cực tham gia, đóng góp ý kiến, tham luận thể hiện rõ nhận thức của mình về lời dạy của Bác “Nói phải đi đôi với làm”, vận dụng lời dạy của Bác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đồng thời xác định rõ mỗi cán bộ, đảng viên phải là những người tiên phong, gương mẫu, nói trước, làm trước, mỗi nhiệm vụ dù nhỏ hay lớn khi đã nhận thì phải làm hết trách nhiệm, cố gắng hết sức, khắc phục mọi khó khăn để làm đến nơi đến chốn. Thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc. Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác xứng đáng lời dạy của Bác với người cán bộ kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

Các đồng chí đảng viên phát biểu ý kiến tại buổi sinh hoạt chi bộ

Thông qua sinh hoạt chi bộ đã giúp cho đảng viên nhìn nhận, đánh giá được công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, cấp ủy đối với hoạt động của đơn vị. Công tác đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ then chốt, quan trọng là nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tố chức cơ sở đảng; giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Kết thúc các nội dung sinh hoạt chi bộ, đồng chí Vũ Văn Hè - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy phát biểu đánh giá rất cao công tác chuẩn bị cũng như tổ chức sinh hoạt chi bộ tại Chi bộ Viện kiểm sát. Đây là chi bộ đầu tiên tổ chức sinh hoạt chi bộ có các đồng chí Ủy viên Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW dự và đánh giá chất lượng sinh hoạt. Các nội dung sinh hoạt chi bộ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ, đảm bảo chất lượng bám sát Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 09/5/2019  của Ban Tổ chức Thành ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các chi đảng bộ cơ sở. Cách điều hành nội dung sinh hoạt chi bộ khoa học, dân chủ, cở mở, chân thành và phát huy cao trí tuệ của tập thể. Bên cạnh việc chuyển tải thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế, địa phương, quán triệt các văn bản chỉ đạo của các cấp, chi bộ đã rất linh hoạt trong việc định hướng nhận thức, hành động của đảng viên trước mỗi thông tin được cập nhật. Thay mặt chi bộ đồng chí Nguyễn Thanh Hòa – Bí thư chi bộ phát biểu cảm ơn sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy Tiên Lãng, thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, trong thời gian tới Chi bộ Viện kiểm sát tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt Chi bộ để đáp ứng tốt yêu cầu công tác trong tình hình mới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Phạm Thị Dung – Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Lãng


Ứng dụng hỗ trợ nghiệp vụ
Tin tức
Thông tin cần biết
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 850
  • Trong tuần: 7 606
  • Tất cả: 1 479 033
Trang thông tin điện tử: VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG - Cơ quan chủ quản: VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
Địa chỉ: Lô 18A, Lê Hồng Phong, Hải An, TP Hải Phòng - Điện thoại: 02253.838308 - Fax: 02253.839072 - Email: vp_haiphong@vks.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Phó Viện trưởng Lưu Xuân Sang
Số giấy phép: 03/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông TP Hải Phòng cấp ngày 17 tháng 10 năm 2017 (Giấy phép có giá trị 10 năm)
Bản quyền thuộc về VKSND TP Hải Phòng - Thiết kế bởi VNPT | Quản trị