Chi bộ VKSND huyện Kiến Thụy sinh hoạt chuyên đề quý II năm 2024
Thực hiện Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban tổ chức Trung ương hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ và Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2024 của Chi ủy Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Kiến Thụy. Ngày 03/6/2024 Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Kiến Thụy đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý II/2024, với nội dung: “Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội trong tình hình mới”. Dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Nguyễn Công Hoàng, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Bí thư Chi bộ tuyên bố lý do, thông qua tình hình số lượng đảng viên của Chi bộ và nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa của chuyên đề đã lựa chọn.

anh tin bai

Chuyên đề sinh hoạt quý II/2024 của Chi bộ VKSND huyện Kiến Thụy

Nội dung chuyên đề đã nêu rõ thực trạng người dùng mạng xã hội ở nước ta hiện nay ở mức cao, với hơn 73,3% dân số, thời gian trung bình sử dụng mạng xã hội là 2 giờ 25 phút/ngày, thuộc Top 20 trên thế giới; ở Việt Nam hiện nay cũng có khoảng 500 mạng xã hội đang hoạt động, trong đó các mạng xã hội như Facebook, Twitter, Tiktok, Youtube, Zalo … đã trở thành một xã hội thu nhỏ, không chỉ phản ánh mọi khía cạnh của đời sống thực mà có thể gây ra hoặc tác động không nhỏ đến cuộc sống thực. Đây cũng đang là môi trường phát tán tin giả, thông tin xấu, độc phổ biến nhất; các thế lực thù địch, phản động lợi dụng mạng xã hội xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phủ nhận thành tựu của công cuộc đổi mới, vu cáo, bịa đặt, nói xấu các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ đoàn kết nội bộthúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ trên mọi lĩnh vực…báo cáo chuyên đề đã nhận diện các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực chống phá trên không gian mạng, trên mạng xã hội ở nước ta hiện nay. Từ đó chỉ ra, trong bối cảnh xã hội hiện đại ngày nay, ý thức “bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” luôn có tính thời sự, cấp thiết, có ý nghĩa sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ “quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta”. Đây cũng là nhiệm vụ chính trị được quán triệt tại Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22-10-2010,của Bộ Chính trị khóa X về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”, Chỉ thị số 12/CT-TTg,ngày 12-5-2021, của Thủ tướng Chính phủ về “tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc…”, trong đó yêu cầu “đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở và các phương tiện truyền thông mới”; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018, của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”

Báo cáo chuyên đề nêu rõ, ở nước ta hiện nay thanh niên trong độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi chiếm khoảng 30% dân số, là lực lượng có sức khỏe, trí tuệ, có tinh thần hăng hái, nhiệt tình, có khát vọng vươn lên, ham học hỏi, dễ thích nghi với môi trường xã hội; là lực lượng xung kích, sáng tạo, đi đầu và có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và là lực lượng đông đảo, đầy nhiệt huyết tham gia chủ động, tích cực vào các hoạt động phòng, chống các hoạt động phá hoại, xâm phạm tư tưởng của Đảng của các thế lực thù địch, đảm bảo an ninh, trật tự và ổn định chính trị của địa phương, đất nước. Thời gian qua, các tổ chức thanh niên Việt Nam đã có nhiều hoạt động đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ, như: tăng cường quản lý và định hướng thông tin, quyết liệt chặn, lọc các thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội; ngăn chặn kịp thời các chiến dịch kích động biểu tình, bạo loạn, sử dụng internet, mạng xã hội để tung tin gây mất ổn định an ninh quốc gia, vu cáo, bịa đặt, nói xấu chế độ, các vị Lãnh tụ, các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước...Các đoàn viên, thanh niên của Chi đoàn khối Cơ quan tư pháp huyện Kiến Thụy cũng đã tích cực học tập, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về việc sử dụng mạng xã hội, chú trọng đến việc tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn đoàn viên thanh niên nói chung, bạn bè, người thân quen nhận diện, tiếp cận thông tin mạng xã hội một cách đúng đắn và khoa học, chọn lọc, kiểm chứng thông tin trước khi bình luận, chia sẻ, phát tán lên mạng xã hội; tăng cường viết tin, bài đấu tranh, phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch, phát tán thông tin chính thống đã được kiểm chứng trên không gian mạng…Từ đó, báo cáo chuyên đề cũng nêu ra 06 nhóm giải pháp để định hướng thực hiện trong thời gian tới nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới của đoàn viên, thanh niên.

Trên cơ sở báo cáo chuyên đề, dưới sự chỉ đạo, điều hành của đồng chí Bí thư Chi bộ, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã thảo luận sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện chuyên đề trong thực tế xã hội hiện nay; liên hệ thực tiễn với từng cán bộ, đảng viên trong Chi bộ, đồng thời góp ý về nội dung, các giải pháp để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội trong tình hình mới đạt hiệu quả cao.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Công Hoàng - Bí thư Chi bộ đánh giá cao việc chuẩn bị và chất lượng của chuyên đề; nhấn mạnh tầm quan trọng, sự cần thiết phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội trong tình hình hiện nay. Đồng chí Bí thư Chi bộ cũng chỉ đạo, yêu cầu các đảng viên, nhất là đoàn viên, thanh niên của Chi bộ phải không ngừng học tập, rèn luyện, áp dụng mọi biện pháp đã thảo luận tại chuyên đề để nâng cao năng lực, hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để cấp ủy Chi bộ chỉ đạo giải quyết.  

Phạm Quốc Việt -VKSND huyện Kiến Thụy


Ứng dụng hỗ trợ nghiệp vụ
Tin tức
Thông tin cần biết
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1

Trang thông tin điện tử: VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG - Cơ quan chủ quản: VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
Địa chỉ: Lô 18A, Lê Hồng Phong, Hải An, TP Hải Phòng - Điện thoại: 02253.838308 - Fax: 02253.839072 - Email: vp_haiphong@vks.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Phó Viện trưởng Lưu Xuân Sang
Số giấy phép: 03/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông TP Hải Phòng cấp ngày 17 tháng 10 năm 2017 (Giấy phép có giá trị 10 năm)
Bản quyền thuộc về VKSND TP Hải Phòng - Thiết kế bởi VNPT | Quản trị

Chung nhan Tin Nhiem Mang