Viện Kiểm sát nhân dân quận Dương Kinh nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng “Chi bộ bốn tốt”

Ngày 11/3/2024, Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân quận Dương Kinh tổ chức hội nghị thực hiện mô hình “chi bộ bốn tốt”, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ cơ quan. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của phong trào thi đua, như thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt, góp phần nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”; Kế hoạch số 199- KH/TU, ngày 28/11/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kế hoạch số 63-KH/QU, ngày 09/02/2023 của Ban Thường vụ Quận ủy; Công văn số 1033-CV/TU, ngày 08/9/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về bổ sung và lượng hóa một số tiêu chí cơ bản trong đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng năm; Hướng dẫn số 08-HD/BTCTU, ngày 24/01/2024 của Ban Tổ chức Thành ủy về việc thực hiện mô hình "chi bộ bốn tốt", "đảng bộ cơ sở bốn tốt".

Để việc phát động phong trào thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt” đi vào thực tiễn, có chiều sâu, chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân quận Dương Kinh tổ chức thực hiện nhiều nội dung, giải pháp, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quán triệt thực hiện nghiêm Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư khóa X, về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn số 02-HD/BTCHU ngày 28/12/2018 của Ban Tổ chức Quận ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

anh tin bai

Buổi sinh hoạt do đồng chí Lã Quốc Chỉnh - Bí thư chi bộ, Viện trưởng - chủ trì, cùng với sự tham dự của tất cả Đảng viên của Chi bộ Cơ quan.

Đáng chú ý, tại buổi sinh hoạt, nhiều Đảng viên tham gia phát biểu ý kiến, tập trung trao đổi, thảo luận nội dung trọng tâm liên quan trực tiếp đến hoạt động của chi bộ; tự phê bình và phê bình trên tinh thần thẳng thắn xây dựng, cầu thị tiếp thu, giữ gìn đoàn kết thống nhất nội bộ. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, Đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ, phát huy ưu điểm; khắc phục hạn chế, khuyết điểm, góp phần xây dựng chi bộ cơ quan ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Trong thời gian tới, chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân quận Dương Kinh tiếp tục quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị, Hướng dẫn của Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ, cùng với Ngành, Cấp ủy địa phương thực hiện thắng lợi phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ bốn tốt”.

Tổ tuyên truyền Viện kiểm sát nhân dân quận Dương Kinh


Ứng dụng hỗ trợ nghiệp vụ
Tin tức
Thông tin cần biết
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1

Trang thông tin điện tử: VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG - Cơ quan chủ quản: VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
Địa chỉ: Lô 18A, Lê Hồng Phong, Hải An, TP Hải Phòng - Điện thoại: 02253.838308 - Fax: 02253.839072 - Email: vp_haiphong@vks.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Phó Viện trưởng Lưu Xuân Sang
Số giấy phép: 03/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông TP Hải Phòng cấp ngày 17 tháng 10 năm 2017 (Giấy phép có giá trị 10 năm)
Bản quyền thuộc về VKSND TP Hải Phòng - Thiết kế bởi VNPT | Quản trị

Chung nhan Tin Nhiem Mang